Servisiranje uredjaja radimo u garantnom i vangarantnom roku.